رنگ‌های MDF آریا

– این کالا ساخت کارخانه ی افراچوب است.

– از با کیفیت ترین کالاهای ایرانی با مغز تایلندی و روکش ضدخش آلمانی است.

– اندازه هر برگ 366 *183 است.

– ضخامت هر برگ 16 میلیمتر است.

برای بزرگنمایی تصویر برروی آن کلیک نمایید.

کد کالا نمونه رنگ گزارش
اکسترا 1RP فینیش اتریش
اکسترا 2RP فینیش اتریش
اکسترا 3RP فینیش اتریش
اکسترا 4RP فینیش اتریش
اکسترا 5RP فینیش اتریش
اکسترا 6RP فینیش اتریش
اکسترا 7RP فینیش اتریش
اکسترا 8RP فینیش اتریش
اکسترا 9RP فینیش اتریش
اکسترا 10RP فینیش اتریش
اکسترا 11RP فینیش اتریش
اکسترا 12RP فینیش اتریش
اکسترا 13RP فینیش اتریش
اکسترا 14RP فینیش اتریش
اکسترا 15RP فینیش اتریش
اکسترا 16RP فینیش اتریش
اکسترا 17RP فینیش اتریش
اکسترا 18RP فینیش اتریش
اکسترا 19RP فینیش اتریش
اکسترا 20RP فینیش اتریش
اکسترا 21RP فینیش اتریش
اکسترا 22RP فینیش اتریش
اکسترا 23RP فینیش اتریش
اکسترا 24RP فینیش اتریش
اکسترا 25RP فینیش اتریش
اکسترا 26RP فینیش اتریش
اکسترا 27RP فینیش اتریش
اکسترا 28RP فینیش اتریش
اکسترا 29RP فینیش اتریش
اکسترا 30RP فینیش اتریش
اکسترا 31RP فینیش اتریش
اکسترا 32RP فینیش اتریش
اکسترا 33RP فینیش اتریش
اکسترا 34RP فینیش اتریش
اکسترا 35RP فینیش اتریش
اکسترا 36RP فینیش اتریش
اکسترا 37RP فینیش اتریش
اکسترا 38RP فینیش اتریش